شورای دو هفتگی امر به معروف و نهی از منکر پایگاههای حضرت مریم(س) با حضور حداکثر اعضا در سالن اجتماعات حوزه خواهران برگزار گردید. در ابتدا دبیر امر به معروف و نهی از منکر حوزه به بیان سخنانی در مورد اهمیت مسئله امر به معروف و تذکر خصوص در این امر پرداختند . همچنین بیان کردند امام علی (ع) میفرماید: ((تمام کارهای نیک حتی جهاد در راه خداوند در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر جز قطره ای در برابر دریای خروشان نمیباشد )).  تذکر دوستانه و خصوص موثرتر از افشاگری در ملاء عام و در حضور دیگران است . فرمانده پایگاه اظهار داشتند : یکی از عوامل موثر در افزایش تاثیر تذکر ،زیبایی ادبی و شیوایی سخن است .فصاحت و زیبایی سخن خودش بهترین وسیله برای جذب و هدایت فرد میباشد .

IMG_8263 IMG_8269 IMG_8270 IMG_8298 IMG_8302