آموزش عمومی امربه معروف ونهی از منکر بسیجیان حوزه حضرت صدیقه کبری(س) با حضور دو حلقه از حلقه های صالحین این حوزه  محل پایکاه حضرت سمیه(س) با سخنرانی خواهر دریا صفری مسئول صالحین بسیج جامعه زنان ناحیه پاوه برگزار گردید .در این نشست خواهر صفری با بیان اینکه ریشه و کلیات احکام شرعی را باید در قرآن کریم و شرح و تفصیل و شاخه های آن را در سنت جست یاد آور شد که  قرآن کریم در آیه های فراوانی به فریضه امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده است که از جمله آن می توان به آیات ۱۰۴و۱۱۴ سوره آل عمران اشاره کرد که می فرماید:باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی، و امر به معروف و نهی از منکر کنند. و آنها همان رستگارانند(۱۰۴آل عمران )به خدا و روز واپسین ایمان می آورند؛ امر به معروف و نهی از منکر می کنند؛ و در انجام کارهای نیک، پیشی می گیرند؛ و آنها از صالحانند(۱۱۴آل عمران ) وی در ادامه با اشاره به اینکه وجوب امر به معروف و نهی از منکر از بدیهیات است و کسی از مسلمانان در آن شک نکرده است خاطر نشان کرد که  وجوب این دو فریضه در همه ادیان الهی بوده و امت‌های گذشته نیز بدان مکلف بوده اند.امر به معروف و نهی از منکر از شئون پیامبری است ترک امر به معروف و نهی از منکر علت نابودی جوامع گذشته بوده است.امربه معروف و نهی از منکر از حقوق متقابل مسلمانان است و افراد جامعه اسلامی در برابر آن مسئولند.  زنان نیز مکلف به امر به معروف و نهی از منکر هستند.وی در پایان هدف عمده و اساسی در امر به معروف و نهی از منکر محقق شدن معروف و زدوده شدن منکر دانست ویاد آور شد که  برای نیل به این هدف به نظر می رسد که باید به دنبال بهترین و مؤثرترین راهکارها و شیوه های عملی مانند  احترام به شخصیت افراد، ارشاد تدریجی،نرمخویی و محبت،تشویق به ارزش‌هاو….باشیم IMG_20180109_103511 IMG_20180109_103519 IMG_20180109_103528 IMG_20180109_103534 IMG_20180109_103539 IMG_20180109_103546 IMG_20180109_103557 IMG_20180109_103612