به گزارش تعلیم و تربیت حوزه شهید چمران نوسود نشست هم اندیشی فرماندهان و دبیران امر به معروف و نهی از منکر این حوزه برگزار گردید .

IMG_3520 IMG_3519 IMG_3514 IMG_3513 IMG_3512 IMG_3511 IMG_3510 IMG_3441 IMG_3445 IMG_3451 IMG_3486 IMG_3487 IMG_3509