تجمع روز ۱۳ آبان، تداوم استکبارستیزی، از ساعت ۹:۳۰ صبح با حضور اقشار مختلف مردم، دانش آموزان و دانشجویان، اساتید دانشگاه و روحانیون با شعار «مرگ بر آمریکا» همزمان در سراسر کشور، در پاوه آغاز شد.

 

در این مراسم اقشار مختلف مردم با تجمع در میدان فرمانداری، سه راهی ارشاد اسلامی ، با شعار مرگ برآمریکا و مرگ بر اسراییل نفرت وانزجار خودرا از استکبار جهانی به نمایش گذاشتند.

 

در این مراسم فرماندار شهرستان پاوه نیز به ارائه سخنرانی در خصوص سرگذشت وقایع روز ۱۳ آبان و نقش برآب کردن دسیسه های استکبار توسط جوانان ما و همچنین شکست امریکا در رویارویی با بیداری اسلامی ملت ها پرداخت.