حلقه مربیان در سالن جلسات حوزه برگزار گردید.و در این جلسه فرماندهی محترم حوزه ضمن تبریک حلول ماه ربیع الاول، اهداف فعالیت حلقه های صالحین را برشمرد و بر داشتن برنامه ریزی های لازم از سوی سرمربی برای مربیان ومربیان برای سرگروه های صالحین فعال در حلقات صالحین ، ارتباط دوسویه سرمربی با مربیان ومربیان با سرگروه ها، توجه به اصول کلی فعالیت حلقه ها در ابعاد سیاسی، اجتماعی، بصیرتی، آموزشی و  ضرورت انتخاب مربیان و سرگروهای برتر تاکید کرد.ایشان درپایان درباره اهداف برگزاری و نتایجی که باید در خلال این حلقات به دست بیاید توضیحاتی ارائه نمودند.