در  اجرای برنامه های  ابلاغی بسیج سازندگی در قالب گروهای جهادی متربیان حلقات صالحین پایگاه شهید امینی روستای نوریاب حضور فعالی داشتند.فرمانده پایگاه شهید امینی  اظهار داشت: مقام معظم رهبری همواره جزء تاکیداتشان بوده که به جوانان میدان دهید. الحمدالله روزنه های آن درحال پیدا شدن در جامعه است و بسیج وحلقه های صالحین درحال دنبال کردن یکی از دغدغه‌های رهبری هستید.ایشان افزود: یکی از این موارد نیز اردوهای جهادی است که باز خورد خوبی در میان متربیان داشته است. وی افزود:مربیان وسرگروه های حلقه‌های صالحین باید افراد کارآمد و خوش ذوق را شناسایی کنند و این نخبگان را در راستای فعالیت های عمرانی، سازندگی، فرهنگی و اقتصادی بکارگیری کنند. بسیج و حلقات صالحین به سایش اعتقادی اهتمام بورزند و آن را درمان کنند. جوانان ما اکنون در معرض سایش اعتقادی، ریزش اخلاقی و لغزش اقتصادی هستند که این امور از معضلات و آسیب‌های جامعه جوان امروز ما است .