۱۰ ویروس نابودگر کلامی در تربیت کودکان

۱٫ نصیحت تکراری
۲٫ تذکر مداوم
۳٫ سرزنش
۴٫ منت گذاشتن
۵٫ مقایسه کردن
۶٫ جرو بحث کردن
۷٫ برچسب منفی زدن
۸٫ پیش بینی منفی(نفوس بد)
۹٫ گله و شکایت مداوم
۱۰٫ متهم کردن

این ده ویروس چه “توسط والدین چه مربیان ومعلمان” اعمال گردد، تضعیف کننده فرزندان شماست.