از آنجائیکه رشد نامتوازن اقتصادی و توسعه ناهمگون کشور در سالهای اخیر معلول چند علت مختلف از جمله:اجرای ناقص برنامه های شش گانه توسعه،نقش مدیران اجرایی،تحریمهای خارجی و فشارهای بین المللی،عدم نظارت و آسیب شناسی مداوم مجلس بر نحوه اجرای این برنامه ها بوده است می توان گفت مناطق حاشیه ای و از جمله استان های کردنشین بدلایل پیش گفته و علاوه بر آنها بدلایل دیگری از جمله:وجود هسته های ناامنی و تهدیدات امنیتی از جانب برخی گروههای معاند در این استانها،نگاه غیر مطمئن به سرمایه گذاری در این مناطق،نقش مدیران در مدیریتهای این استانها و عدم دلبستگی و تعلق خاطر ویژه به توسعه استان های مذکور،نبود لابی موثر در مرکز بجهت حمایتهای سیاسی و اداری از برنامه های توسعه این استانها، مطالبه گر نبودن نخبگان و جامعه هدف این استانها و البته غالبا نمایندگان ضعیف در مجلس و عدم توانایی آنها در تسهیل شرایط و رفع مشکلات پیرامون توسعه این استانها را می توان عمده دلایل به گل نشستن کشتی توسعه این مناطق دانست .

 

مجلس شورای اسلامی می تواند با نظارت دقیق بر برنامه ها و مدیریت ها و نیز فراهم نمودن بسترهای قانونی در مسیر رفع مشکلات توسعه این استانها کمک شایانی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار آنها نماید . اختصاص بسته های ویژه سرمایه گذاری در بودجه های سنواتی ، باز کردن خط های خاص اعتباری ، فشار بر اجرای برنامه بجای فشار بر انتصابات محفلی و گروهی بر دولت ، نظارت و قانونگذاری های هدفمند در مسیر توسعه این مناطق ، رفع نگرانی های امنیتی بر جذب سرمایه در این استانها ، جلب نظر دولت ، ایجاد زیرساختهای توسعه بوسیله تخصیص سهمیه های خاص بودجه ای در برنامه های پنج ساله توسعه و… می تواند نقش آفرین شتاب در توسعه این استانها باشند.

 

راه چاره ؟…
ما زمانی می توانیم به شتاب بخشی در توسعه این استانها امیدوار باشیم که علاوه بر رفع معضلات پیش گفته ، ما از نمایندگانی قوی ، توسعه مدار و با نفوذ در مجلس برخوردار باشیم.نمایندگانی با قدرت و شناخت علمی ، پخته در سیاست و آشنا به موزائیک سیاسی ایران ، مورد اعتماد مردم و نظام، برخورداری از عقبه مدیریتی و سیاسی قابل اعتنا و اتکا ، دارای پایگاه اجتماعی در میان نخبگان جامعه ، لابی در قدرت، دارای سلامت نفس و غنای شخصیتی در مواجه با لغزش های معمول سیاسیون ، مشورت پذیر و توانمند در ایجاد تعامل و ارتباط سازنده با لایه های فکر آفرین جامعه ، توانمند در ارتباط گیری ، آشنا به قانون و مهمتر از همه معتقد به توسعه و متعهد به آینده مردم که بتوانند بار سنگین نمایندگی مردم را در مجلس شورای اسلامی به مقصد برسانند .

 

نماینده باید تصویر روشنی از توسعه منطقه خود را درک و ضمن شناخت دقیق ، آنرا آسیب شناسی نماید. سپس با توجه به خصوصیات مذکور با برخورداری از یک نقشه راه و راهبرد صحیح برای پیشبرد آن با پلان بندی هوشمندانه ، کشتی طوفان زده توسعه منطقه خود را به ساحل آرامش برساند و این زمانی محقق می شود که نماینده آگاهانه ، متعهدانه و متکی بر توانایی شخصی و با تشریک مساعی با نخبگان جامعه خود را وقف مردم کند .

 

متاسفانه خیلی از نمایندگان ما بجای اینکه خود را برای مردم تعریف نمایند ، مردم را برای خود می خواهند و در واقع مردم را پله ترقی خود دانسته و تا درب مجلس با مردم هستند و بعد از آن همه چیز برای خود و اطرافیانشان تعریف می شود و این آسیب جدی و سنگ زیرین بنای کجِ توسعه ما شده است. آفت توسعه ما همین نگاه طعمه ای به مجلس و مردم از جانب برخی نمایندگان مناطق توسعه نیافته است که دقیقا رابطه مستقیمی با میزان توسعه یافتگی و یا توسعه نیافتگی مناطق مختلف دارد.

 

اگر به مناطق مختلف کشور نگاه کنیم می بینیم که هر منطقه ای از نمایندگان استاندارد و دارای خصوصیات مذکور برخوردار بوده به همان میزان سهم قابل توجهی از توسعه را هم داشته اند و عکس آنهم صادق است .

سید علاالدین حیدری