نشست حلقه سرمربیان ناحیه پاوه(حلقه شهید کاظمی ) باموضوع هفته وحدت

نشست حلقه سرمربیان ناحیه پاوه(حلقه شهید کاظمی ) باموضوع هفته وحدت

 نشست حلقه شهد کاظمی سرمربیان باحضورفرمانده ناحیه واستادیار جناب ماموستا ملا امید ولی ومدیر تعلیم وتربیت وسرمربیان بابیانات استادیار ماموستاملا امید ولی وتوضیحات سرهنگ بهشتی راد برگزار گردید . ...

ادامه مطلب ...